Công ty thành viên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI KINH ĐÔ

Địa chỉ: Số 93, phố Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: +84 3972 1938
Fax: +84 3971 2011

KINHDO TCI GROUP
Tầng 6 | Kinh Đô Building | 93 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
+84 439 72 19 38+84 439 72 47 91contact@kinhdotcigroup.comwww.kinhdotcigroup.com
Website được phát triển bởi ITGS Vietnam JSC